My Banner

De kinderpsychiater

Steeds meer kinderen schijnen te lijden aan de zogenaamde 'nieuwe kinderziektes', zoals ADHD, autisme en Asperger. Het lijkt een modeverschijnsel, maar dat is het niet. Deze 'nieuwe kinderziektes' zijn ontwikkelingsstoornissen en hebben dus niets te maken met onze manier van opvoeden. Ze worden vandaag alleen beter herkend dan vroeger.

De kinderpsychiatrie onderscheidt een heel spectrum van ontwikkelingsstoornissen: van de bekende vormen, zoals ADHD en autisme, naar minder bekende zoals PDD-NOS (pervasive developmental disorder - not otherwise specified = diepgaande ontwikkelingsstoornis - niet nader bepaald). De gedragingen zijn uiteenlopend en er zijn milde en ernstige vormen.

Over de oorzaken van ontwikkelingsstoornissen is er nog geen uitsluitsel, maar belangrijk om te weten is dat ze niet veroorzaakt worden door trauma's of door 'opvoedingsonhandigheid'. Vroeger werd gedacht aan een zuurstofgebrek in de hersenen bij de geboorte, tegenwoordig geloven onderzoekers dat ze het gevolg zijn van kleine genetische of biochemische afwijkingen in de hersenen.

De meeste ontwikkelingsstoornissen komen meer voor bij jongens dan bij meisjes. Althans, zo lijkt het. Het kan ook zijn dat de stoornissen bij meisjes op een andere manier tot uiting komen dan bij jongens. En dat aan de symptomen van meisjes tot op heden minder aandacht geschonken is. Elk kind heeft wel eens een driftbui of een moeilijke dag, maar bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen zijn de problemen niet typisch voor een voorbijgaande fase, maar blijven ze duren. Omdat de symptomen van ontwikkelingsstoornissen nogal eens door elkaar kunnen lopen, kunnen alleen bevoegde personen, zoals een kinderpsychiater of een team van deskundigen, de juiste diagnose stellen.